آموزش خیاطی با متد سادریک

آموزش جامع تعمیرات خودرو

مطالب برتر

تراکنش ناموفق

در صورت خرید و تراکنش ناموفق اگر وجه از حساب شما کسر شده باشد به حسابتان برگشت خورده و یا به زودی برگشت خواهد خورد

خواهشمندیم حساب خود را چک کنید و کمی منتظر باشید تا از بانک عامل وجه برگشت داده شود

ولی در صورتی که تراکنش شما موفق بوده ولی موفق به دانلود نشده اید از فرم تماس به ما اطلاع دهید

و حتی المقدور با ایمیل زیر هم مکاتبه کنید

info@mw501.com