آموزش خیاطی با متد سادریک

آموزش جامع تعمیرات خودرو

مطالب برتر

آموزش خیاطی مولر (تهیه الگوی خام) قسمت دوم

آموزش خیاطی مولر (تهیه الگوی خام)

خوب ، بعد از اینکه اندازه های اصلی رو گرفتیم و در جدول مورد نظر با توجه به نوع لباس مورد علاقه قرار دادیم و اعداد مربوطه را بدست آوردیم ، حال باید الگوی خام و اولیه را تهیه کنیم .
ما برای دوخت تمام لباسها ابتدا باید الگوی خام را تهیه کنیم و سپس مدل مورد نظرمون رو روی اون پیاده کنیم .
الگوی اولیه بالاتنه دارای شش مرحله است ، که به مرور زمان اون ها رو آماده می کنم .
مرحله اول الگوی اولیه بالاتنه :
خط عمود ۱ را گونیا کنید . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط حلقه پایین آمده نقطه ۲ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین آمده نقطه ۳ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط باسن پایین آمده نقطه ۴ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه بلندی قد لباس پایین آمده نقطه ۵ می­شود .
نقاط ۲و۳و۴و۵ را به طرف چپ گونیا می­کنیم . از نقاط ۳و۴و۵ هر کدام ۲ سانت به طرف چپ رفته نقاط ۶و۷و۸ بدست می­آید .
نقطه ۶ را با خط صاف به ۷و۸ وصل می­کنیم ، نقطه ۶ را با خط صاف به نقطه ۱ وصل کرده نقطه ۹ (محل تلاقی خط افقی ۲ ) بدست می­آید .

olgo1 آموزش خیاطی مولر (تهيه الگوی خام) قسمت دوممرحله دوم الگوی اولیه بالاتنه :
حال بعد از اجرای مرحله اول باید مرحله دوم را پیاده می کنیم .
از نقطه ۹ به اندازه تیره (کارور) پشت به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۰ میشود .
از نقطه ۱۰ به اندازه ۳/۲ گشادی کف حلقه (۸٫۴=۲*۴٫۲=۳/۱۲٫۵) به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۱ میشود .
از نقطه ۱۱ به اندازه ۱۰-۵ سانت برای فاصله انتخابی بین الگوی جلو و پشت به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۱A می­شود .
(برای باسن های بزرگ بالای ۱۰۰ سانت­ بخصوص ۱۲۰ سانت ، ۱۰ و برای باسن های کوچک ۵ سانت) .
از نقطه ۱۱Aبه اندازه ۳/۱ گشادی کف حلقه به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۲ میشود .
از نقطه ۱۲ به اندازه کارور پیش به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۳ میشود .
از نقطه ۱۳ به اندازه ۱۰/۱ دور سینه به اضافه ۰٫۵ سانت به طرف راست رفته ، نقطه ۱۴ میشود . (۱۰٫۵=۰٫۵+۱۰)
نقاط به دست آمده را طبق نقشه به طرف بالا و پایین گونیا می­کنیم .

olgo2 آموزش خیاطی مولر (تهيه الگوی خام) قسمت دوممرحله سوم بالاتنه :
از نقطه ۱ به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه ۱۵ می­شود .
از نقطه ۱۵ ، ۲ سانت به طرف بالا رفته نقطه ۱۶ می شود .
نقطه ۱۶ را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه ۱ وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)
نقطه ۱۷ محل تقاطع خط عمود ۱۰ و افقی ۱ را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه ۱۷ ، ۱٫۵ سانت پایین آمده نقطه ۱۸ می­شود .
نقطه ۱۶ را با خط صاف به نقطه ۱۸ وصل می­کنیم و این خط را ۱٫۵ سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه ۱۹ می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط ۱۸ تا ۱۰ را نصف کرده ۲۰A می­شود . ۲۰A تا ۱۰ را نصف کرده ۲۰ می­شود .
هر طرف نقطه ۲۰A را به طرف بالا و پایین به اندازه ۷ میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام ۱ سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه ۲۰ ، ۱٫۳ سانت به طرف چپ خارج شده نقطه ۲۱ می­شود . سپس نقطه ۱۹ را به ۱ سانتی اول خارج شده ، ۱ سانتی دوم را به ۲۱ و ۱۱ طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )
فاصله نقاط ۲۰ تا ۱۰ را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه ۱۲ بالا رفته نقطه ۲۲ می­شود .
فاصله نقاط ۱۸ تا ۱۰ اندازه زده منهای ۲ سانت کرده ، همین مقدار را از ۱۲ بالا رفته نقطه ۲۳ می­شود .
نقطه۲۳را به مرکزیت نقطه۱۲به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )
نقطه ۲۴ را زیر نقطه ۱۴ در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی ۳ و۱۴)
از نقطه ۲۴ به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه ۲۵ میشود .
از نقطه ۲۵ به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه ۲۶ می شود .
توجه : سینه های کوچک بالای نقطه ۱۴ ، سینه های بزرگ پایین نقطه ۱۴ قرار می­گیرد .
نقطه ۲۵ را به مرکزیت نقطه ۲۶ به طرف راست پرگاری می­کنیم.

olgo3 آموزش خیاطی مولر (تهيه الگوی خام) قسمت دوم

ادامه آموزشهای خیاطی مولر

آموزش خیاطی مولر قسمت اول

آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سوم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

4 + 4 =