آموزش خیاطی با متد سادریک

آموزش جامع تعمیرات خودرو

مطالب برتر

آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سوم

آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه)

مرحله چهارم بالاتنه :
از نقطه ۲۳ روی خط پرگاری به اندازه ۲۰/۱ دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه ۲۷ می­شود .
فاصله نقاط ۱۹-۱۶ را اندازه زده منهای ۰٫۵ سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه ۲۷ طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه ۲۵) نقطه ۲۸ شود . نقطه ۲۸ را با خط صاف به نقطه ۲۷ وصل میکنیم . نقطه ۲۵ را به طرف چپ گونیا کرده نقطه ۲۹ می­شود .
از نقطه ۲۹ به اندازه پشت یقه منهای ۰٫۵ سانت به طرف راست رفته نقطه ۳۰ می­شود .
از نقطه ۲۹ به اندازه پشت یقه +۲-۱٫۵ سانت (۱٫۵ برای لاغرها ، ۲ برای چاقها) پایین آمده نقطه ۳۱ می­شود . نقطه ۲۹ را با خط چین به نقطه ۱۲ وصل می­کنیم .
از نقطه ۲۹ روی خط چین پشت پقه +۱-۰٫۵ سانت را اندازه زده نقطه ۳۰A می­شود . نقطه ۳۰ را طبق نقشه به نقطه ۳۰A و ۳۱ وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )
فاصله نقاط ۳۰-۲۵ را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه ۲۸ روی خط کج به طرف راست رفته نقطه ۳۲ می­شود . (این اندازه حتماً روی خط ۲۷-۲۸ علامت زده می شود ) .
نقطه ۳۲ را با خط کش به نقطه ۲۶ وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .
نقطه ۲۷ را با خط صاف به نقطه ۲۲ وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، ۱ سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .
نقطه ۲۷ را طبق نقشه به ۱ سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به ۲۲  و سپس به ۱۱A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

olgo4 آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سوم

مرحله پنجم بالاتنه :
فاصله نقاط ۳۲-۲۶ را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه ۲۶ بالا رفته نقطه ۳۳ می­شود .
نقطه ۳۳ را به نقطه ۳۰ با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)
نقطه ۳۴ را زیر نقطه ۱۲ ، تقاطع خط کمر و ۱۲ را مشخص می­کنیم .
از نقطه ۳۴ به اندازه ۴/۱ کمر منهای ۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۳۵ می­شود .
از نقطه ۳۵ به اندازه ۲/۱ کمر به اضافه ۱ سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه ۳۶ می­شود .
نقاط ۳۷،۳۸و ۳۹ را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه ۱۳و۳۴) .
از نقطه ۳۹ به اندازه ۴/۱ کمر به اضافه ۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۴۰ می­شود . ( توجه : نقطه۴۰ هرگز از نقطه ۳۸ بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه ۳۸ را در نظر می­گیریم ) .
از نقطه۴۰ به اندازه ۲/۱ باسن به اضافه ۱ سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه ۴۱ میشود . ( نقطه ۴۱ معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )
مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :
فاصله نقاط ۳۷-۳۵ را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه ۲۴ علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه ۲۶ به شکل پنس وصل می کنیم .
فاصله نقاط ۴۰-۳۸ را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه ۴۲ در خط باسن زیر نقطه ۲۴ علامت می زنیم . علامتهای دو طرف ۴۲ را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف ۴۲ را به دو طرف ۲۴ وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .
فاصله نقاط ۳۶-۶ را اندازه زده منهای ۲ سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ ۰٫۵-۱ سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .
برای رسم پنسهای پشت از نقطه ۶ به اندازه ۳/۱ تیره پشت به اضافه ۱ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۴۳ می­شود .
از نقطه ۴۳ به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه ۴۴ می­شود .
فاصله نقاط ۴۴-۴۳ را نصف کرده نقطه ۴۵ میشود . از این نقطه ۱۵-۱۳ سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط ۴۳ و ۴۴ وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .
نقطه ۱۰ را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه ۴۶ میشود .
نقطه ۴۶ وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع ۱۴-۱۲ سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.
نقاط ۴۷،۴۹،۴۸ و ۵۰ را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .
از نقاط ۴۷و۴۸ هر کدام ۱ سانت بالا رفته و ۱سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط ۵۱و۵۲ بدست می­آید.
فاصله نقاط ۷-۴۱ را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط ۴۹و۵۰ به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط ۵۳ و ۵۴ بدست می آید .
نقاط ۵۳و۵۴ را تا پایین گونیا می کنیم .
نقطه ۵۱ را با خط صاف به ۱۱ وسپس طبق نقشه به ۵۳ وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه ۵۲ را با خط صاف به ۱۱A و طبق نقشه به ۵۴ وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .
برای اینکه درز شانه ۱سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه ۱۶ و ۱۹ هرکدام ۱سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط ۳۰و۳۳و۳۲و۲۷ هر کدام ۱ سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .
توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه ۲۰A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه ۱۶ روی سرشانه جدید ۵-۳ سانت به طرف چپ رفته نقطه ۵۵ می­شود .
نقطه ۵۵ را روی خط چین ۲۰A گونیا می­کنیم ، نقطه ۵۶ بدست می­آید .
نقطه ۵۶ را به علامتهای دو طرف ۲۰A به شکل پنس وصل می­کنیم .
نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را ۱٫۵ سانت کوتاه میکنیم .

olgo5 آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سومخوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .
خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید

olgo6 آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سوم

حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :

olgo7 آموزش خیاطی مولر (ادامه الگو بالاتنه) قسمت سوم

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است .
اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .

ادامه آموزشهای خیاطی مولر

آموزش خیاطی مولر قسمت اول

آموزش خیاطی مولر (تهیه الگوی خام) قسمت دوم

 

منبع :

هگمتان hegmatan.blogfa.com

۳ نظر

  1. سلام و خسته نباشید عالی توضیح دادین کامل و با تمام جزییات .ممنون میشیم اگ ادامه بدین آموزش خیاطی ب روش مولر رو

  2. اموزش بسیار عالی ودقیق

  3. سلام
    آموزش خیاطی مولر بسیار عالی و بی نظیر بود،لطفا آموزشها رو ادامه بدید مثلا الگو آستین رو هم آموزش بدید و یا طریقه برش و دوخت و…
    با تشکر

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

5 + 4 =